Regionálne centrum pre okresy Gelnica, Spišská Nová Ves

Naše RCPU poskytuje individuálnu podporu formou mentoringu, konzultácie a rôzne vzdelávacie aktivity pre učiteľov z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves. Zriaďovateľ RCPU sa nachádza v Gelnici a svoje aktivity realizuje v Gelnici aj Spišskej Novej Vsi, kde sú zabezpečené priestory pre „stretávanie aktívnych učiteľov, riaditeľov a nadšencov vzdelávania pri rôznych aktivitách a podujatiach.

Žijeme v dynamickej dobe. Menia sa povolania. Mení sa životný štýl. Nové technológie ľudstvo odbremeňujú od manuálnych prác, no kladú vysoké nároky na myslenie, tvorbu hodnôt, postojov. Nové formy komunikácie urýchľujú procesy, človek sa musí rozhodovať rýchlejšie. Je nutné myslieť na ochranu našej planéty , aby sme mali kde žiť. V dôsledku týchto zmien sa menia aj požiadavky na proces vzdelávania.

Čo sa nám už podarilo zrealizovať:

Skupinové aktivity
 • 2 konferencie
 • 49 workshopov
 • 8 facilitácií
 • 6 prednášok
 • 4 diskusie
Mentoring
 • 72 mentorovaných PZ a OZ
 • 331 mentoringových rozhovorov
 • 168 návštev vyučovacích hodín

RCPU
 • 21 predstavení RCPU
 • 27 bilaterálnych stretnutí
 • 43 aktívne zapojených škôl
 • 794 aktívnych účastníkov skupinových aktivít
 • 15 škôl so zavádzaním nového kurikula

Čo poskytujeme?

Aktualizačné vzdelávania

Workshopy
(1/2 denné a celodenné)

Prednášky a diskusie

Klub riaditeľov,
klub moderných učiteľov

Konferencie

Náš tím

Mgr. Silvia olenÍková

riaditeľka RCPU, lektorka a mentorka
silvia.olenikova@rcpuspis.sk

Mgr. Bibiána krajníková

štatutár RCPU, lektorka a mentorka 
bibiana.krajnikova@rcpuspis.sk

Mgr. anna Rybárová

lektorka a mentorka
anna.rybarova@rcpuspis.sk

mgr. danka bujnovská

lektorka a mentorka
danka.bujnovska@rcpuspis.sk

mgr. štefan kačír

lektor a mentor
stefan.kacir@rcpuspis.sk

mgr. jana bobková

lektorka a mentorka
jana.bobkova@rcpuspis.sk

mgr. jaroslav Pisko

lektor a mentor
jaroslav.pisko@rcpuspis.sk

mgr. martina švarcová

lektorka a mentorka
martina.svarcova@rcpuspis.sk

mgr. iveta ferenčuchová

lektorka a mentorka
iveta.ferencuchova@rcpuspis.sk