Mentoring

Mentoring je najvýraznešia a najdôležitejšia aktivita, ktorú RCPU poskytuje pre dva okresy Gelnica a Spišská Nová Ves. Mnohé oblasti, najmä obce oboch okresov patria k najmenej rozvinutým a žije tu mnoho ľudí pod hranicou chudoby. Práca učiteľov v tejto lokalite je psychicky veľmi náročná. Učiteľ sa tu teší aj z malých úspechov svojich žiakov. V jednej intaktnej triede sú žiaci nadaní, intaktní, žiaci so ŠVVP a žiaci zo SZP. .

Mentor môže pomôcť učiteľovi s dlhoročnou praxou, aby opustil svoje stereotypy a prijal pozitívnu zmenu. Začínajúcemu učiteľovi aby dokázal aplikovať teoretické vedomosti do praxe. Proaktívnemu učiteľovi uistiť sa, že jeho práca je prospešná a podporiť ho, aby v svojej aktivite zotrval. 

V našom regióne sme už v deklarácii o spolupráci so školami zakotvili vhodné podmienky na prácu mentorov s pedagogickými aj odbornými zamestnancami.

ČO je mentoring a mentor?

Mentoring je sprevádzanie a podpora, ktorá stavia na silných stránkach učiteľa a zároveň pomáha nájsť priestor pre rast - profesionálny, ale aj osobný. V mentooringu ide o držanie sa určitej štruktúry a pravidiel tak, aby čo najviac zodpovednosti a voľby ako riešiť problém; potrebu, úlohu zostalo na mentorovanom. Mentor prináša aj konštruktínu spätnú väzbu.


Mentoring je prísne dôverný, to znamená, že zo strany mentora sa nikto z vašej školy ani mimo nej nedozvie o tom, čo sa počas vašich mentoringových stretnutí deje. Pridržiavanie sa etiky mentora (vychádzajúcej z etiky koučov) je základom celého diania v mentoringu.

Mentor je váš skúsený kolega, je ten, kto má skúsenosť so vzdelávaním, zavádzaním inovácií, vie ako pracovať so zmenami, má schopnosť riešiť nové zadania a výzvy. Prináša vlastný pohľad na dané situácie. Vie sa podeliť s tým ako ich sám zvládol, čo sa možno osvedčilo iným, aké vidí výhody a nevýhody možných riešení. Spoločne s mentorovaným hľadá najoptimálnejšie riešenia.


Mentor je parťák. V priamom procese a pri zavádzaní zmien sú mentor a mentorovaný na jednej ceste. Majú rovnocenný vzťah, nikto nie je nadriadený ani podriadený, dokážu sa vzájomne obohacovať. V triede môže byť mentor na určitý čas vašimi druhými očami a ušami, sprevádzať vás vo vašej práci na vám potrebný čas (3 mesiace až 1 školský rok).

ČO mentoring a mentor nie je?

Mentoring nie je občasný nezáväzný rozhovor a občasné stretnutia. Môže byť aj príjemným posedením pri káve avšak prácou na vopred dohodnutých cieľoch zmien alebo napredovania.

Mentor v žiadnom prípade nie je inšpekcia ani nevykonáva hospitáciu. Nie je ani „chodiaca didaktická príručka“, nemusí vám dať odpoveď na všetko a nemusí byť „knižnicou“ plnou kníh a materiálov.

AKO na to a s kým?

  • Vyplňte prihlášku Prihlásenie na mentoring
  • Ak ste sa prihlásili, osloví Vás nami pridelený mentor alebo mentor, ktorého ste označili ako preferujúceho
  • Prvé stretnutie bude o spoločnom zlaďovaní sa, dohodnutí očakávaní, nastavení cieľov a logistiky 
  • Následne bude prebiehať mentoringový proces od návštevy vyučovania cez reflexiu a spoločné konzultácie

Prihláste sa na odber noviniek
Aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop a novinka zo vzdelávania.