2023/2024                                                     Október 2023

11.10.2023
Grafomotorika pre rodičov a učiteľov - Facilitácia

Lektor: Mgr. Martina Švarcová
Miesto konania: Základná škola Gelnica, Hlavná 121
Čas: 15:00 – 17:00

23.10.2023
Clavius - Facilitácia

Lektor: Mgr. Jaroslav Pisko
Miesto konania: Základná škola Gelnica, Hlavná 121
Čas: 9:00 – 11:00

 
23.10.2023
Grafomotorika pre rodičov a učiteľov - Facilitácia

Lektor: Mgr. Martina Švarcová
Miesto konania: Základná škola Gelnica, Hlavná 121
Čas: 15:00 – 17:00

30.10.2023
Tvorba formulárov a testov pre žiaka s poruchami správania - Workshop

Lektori: Mgr. Martina Švarcová, Mgr. Danka Bujnovská
Miesto konania: Základná škola Gelnica, Hlavná 121
Čas: 9:00 – 13:30

 
30.10.2023
Komplexný hodnotiaci systém - hodnotenie žiaka - Workshop

Lektori: Mgr. Silvia Oleníková, Mgr. Bibiána Krajníková
Miesto konania: Základná škola Gelnica, Hlavná 121
Čas: 9:00 – 14:00

30.10.2023
Tvorba formulárov a testov pre žiaka s poruchami správania - Workshop

Lektor: Mgr. Jaroslav Pisko
Miesto konania: Základná škola Gelnica, Hlavná 121
Čas: 9:00 – 13:30