2023/2024                                                     December 2023

12.12.2023
Nové témy v pripravovanej reforme a tvorba ŠKVP - Workshop

Lektori: Mgr. Iveta Ferenčuchová, Mgr. Silvia Oleníková
Miesto konania: Spojená škola Fabiniho, SNV (konf. miestnosť)
Čas: 10:00 – 14:00

12.12.2023
Legislatívne zmeny a pripravovaná reforma - Prednáška

Lektori: Mgr. Anna Chlupíková
Miesto konania: Spojená škola Fabiniho, SNV (konf. miestnosť)
Čas: 15:00 – 18:00

 
22.12.2023
Budovanie pozitívnej klímy v školskom prostredí - prednáška

Lektori: Mgr. Bibiána Krajníková, Mgr. Danka Bujnovská
Miesto konania: Základná škola Švedlár
Čas: 10:15 – 11:45

22.12.2023
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov - Workshop

Lektori: Mgr. Iveta Ferenčuchová, Mgr. Silvia Oleníková
Miesto konania: Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves
Čas: 9:00 – 14:00