2023/2024                                                     Apríl 2024

2.4.2024
Skvelý tím - Workshop

Lektor: Mgr. Bibiána Krajníková
Miesto konania: Základná škola s materskou školou, Prakovce 307
Čas: 08:00 – 13:00

2.4.2024
Plánovanie procesu zmeny na škole - Workshop

Lektor: Mgr. Štefan Kačír
Miesto konania: Základná škola s materskou školou, Prakovce 307
Čas: 08:00 – 13:00


 
2.4.2024
Formatívne hodnotenie v praxi - Prednáška

Lektor: Mgr. Iveta Ferenčuchová
Miesto konania: Základná škola Gelnica, Hlavná 121
Čas: 08:00 – 10:00

2.4.2024
Cloudové úložisko školy - Workshop

Lektor: Mgr. Jaroslav Pisko
Miesto konania: Základná škola Gelnica, Hlavná 121
Čas: 08:00 – 12:00

 
3.4.2024
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ V PRAXI - WORKSHOP

Lektor: Mgr. Jaroslav Pisko
Miesto konania: Základná škola Švedlár
Čas: 08:00 – 12:00

3.4.2024
ŽIAK S PORUCHAMI SPRÁVANIA ADHD/ADD A TVORBA IVVP - WORKSHOP

Lektor: Mgr. Martina Švarcová
Miesto konania: Základná škola Švedlár
Čas: 12:30 – 16:30

 
9.4.2024
Jarná škola riaditeľov - Manažment zmeny
2. stretnutie

Lektor: Mgr. Silvia Oleníková
Miesto konania: Základná škola Komenského 2, Spišská Nová Ves
Čas: 08:00 – 12:00

9.4.2024
2. klub riaditeĽov Škôl

Lektori: Mgr. Silvia Oleníková, Mgr. Bibiána Krajníková, Mgr. Petra Fridrichová
Miesto konania: Základná škola Komenského 2, Spišská Nová Ves
Čas: 12:00 – 15:00

 
12.4.2024
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ V PRAXI - WORKSHOP

Lektor: Mgr. Jaroslav Pisko
Miesto konania: ZŠ pre žiakov s NKS, Fabiniho 3, Spišská Nová Ves
Čas: 09:00 – 13:00

12.4.2024
ŽIAK S PORUCHAMI SPRÁVANIA ADHD/ADD A TVORBA IVVP - WORKSHOP

Lektor: Mgr. Martina Švarcová
Miesto konania: ZŠ pre žiakov s NKS, Fabiniho 3, Spišská Nová Ves
Čas: 09:00 – 13:00

 
24.4.2024
Jarná škola riaditeľov - Manažment zmeny
3. stretnutie

Lektori: Mgr. Silvia Oleníková, Mgr. Bibiána Krajníková
Miesto konania: Základná škola Komenského 2, Spišská Nová Ves
Čas: 08:00 – 16:00