2023/2024                                                     Február 2024

9.2.2024

AKO NA ČÍTANIE A MATEMATIKU ZÁBAVNE - WORKSHOP

Lektor: Mgr. Jana Bobková, PaedDr. Stanislava Opátová
Miesto konania: ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves
Čas: 8:00 – 12:30

15.2.2024

ADHD/ADD A TVORBA IVVP - WORKSHOP

Lektor: Mgr. Martina Švarcová
Miesto konania: ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves
Čas: 9:00 – 13:00

 
15.2.2024

Kybernetická Bezpečnosť v praxi - WORKSHOP

Lektor: Mgr. Jaroslav Pisko
Miesto konania: ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves
Čas: 9:00 – 13:00

22.2.2024

ŠPT - Budovanie tímu - PREDNÁŠKA

Lektori: Mgr. Danka Bujnovská, Mgr. Martina Švarcová
Miesto konania: ZŠ Gelnica, Hlavná 121, 05601 Gelnica
Čas: 9:00

 
21.2.2024

Na slovíčko s mentormi - WORKSHOP

Lektori: Mgr.Jana Bobková, Mgr. Iveta Ferenčuchová
Miesto konania: ZŠ Ing. O Kožucha 11, Spišská Nová Ves
Čas: 13:00 – 15:00