2023/2024                                                     Jún 2024

13.6.2024
KLUB UČITEĽOV - ŠKOLSKé MOSTY

Lektori: Mgr. Danka Bujnovská, Mgr. Martina Švarcová
Miesto konania: RCPU Gelnica, Spišská Nová Ves, Hlavná 121, 05601 Gelnica
Čas: 15:00 – 17:00

18.6.2024
Nordic walking (welbeing pre učiteľov) - Workshop

Lektori: Mgr. Jana Bobková, Mgr. Mária Benčátová
Miesto konania: Slovenský raj (Ďurkovec - Tomášovský výhľad)
Čas: 14:00 – 17:30